دفتر مرکزی
تهران، خيابان جنت آباد جنوبی، ميدان چهارباغ، ابتدای خيابان چهارباغ غربی، پلاک ۱

کد پستی:۱۴۷۴۷۶۵۸۱۱

مدیر بازرگانی:آقای ایمان حسینقلی
Whats App ۰۰۹۸ ۹۱۲ ۱۰۲ ۵۸ ۵۴

نمایندگان ما در کشورهای ذیل امادگی همکاری با شرکتهای بازرگانی بین المللی را دارند:
استرالیا- چین- بلاروس- اکراین- هند- اتریش- سوییس
۴۴۴۱۰۵۴۱

۴۴۴۲۰۴۴۰

email