استخراج

استخراج

استخراج در معدن (قیرطبیعی) گراوه:

استخراج در این معدن به دو صورت انجام می گیرد برای قسمت های ضخیم تر( ضخامت بالای 5 متر) از روش روباز و برای قسمت های با ضخامت کمتر از روش زیرزمینی استفاده می گردد. در روش روباز ضخامت باطله در حدود 70 متر بوده که به صورت استخراج روباز پلکانی با پله های به ارتفاع 12 متر و به عرض 10 متر باطله برداری انجام می گیرد. رو زیرزمینی در این معدن از نوع اتاق و پایه بوده که پایه های آن به عرض 2-3 متر و جنس پایه ها از ماده معدنی و ریکاوری استخراج در حدود 60 درصد می باشد.

استخراج سنگ آهن در معدن آهنگران:

استخراج آهن در معدن به روش روباز و پله كاني است. ارتفاع پله ها در حدود 15 متر  مي باشد. عيار سنگ آهن حدود 40 درصد آهن خالص مي باشد. سنگ آهن باطله برداري ندارد اما استخراج سنگ آهن به روش كلاسيك شامل حفاري و آتشباري انجام مي گيرد.

استخراج سنگ سرب در معدن اهنگران :

سرب در معدن آهنگران از سال 1335 استخراج گرديده است. هم اكنون استخراج از اين معدن به صورت زيرزميني انجام مي گيرد و عيار ميانگين استخراج برابر ده درصد سرب و 200 گرم بر تن نقره مي باشد.