گواهینامه های استاندارد بین المللی

گواهینامه های استاندارد بین المللی

سعي و تلاشي كه در بهبود كيفيت محصولات داشتيم باعث گرديد كه این شركت موفق به دريافت گواهينامه های استاندارد و مدیریت از معتبرترين كمپاني های بین المللی گردد. 

  • استاندارد اتحادیه اروپا برای سنگ آهن و کنسانتره سرب   CE
  • استاندارد اتحادیه اروپا برای قیر معدنی                             CE
  • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی   (OHSAS 18001:2007)
  • سیستم مدیریت کیفیت                         ISO 9001:2008))
  • سیستم مدیریت زیست‏ محیطی             ISO 14001:2004))
  • سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه      ISO 17025:2005))
  • سیستم رضایتمندی مشتری                   ISO 10002:2004))
  • سلامت محصول                                  Product Certificate))
  • سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ایران  (INQNET ISO 9001:2008 (
  •  

                  استاندارد اتحادیه اروپا  برای سنگ آهن و کنسانتره سرب

-----

    

                                     استاندارد اتحادیه اروپا  برای قیر طبیعی 

-----

   

                                           سیستم مدیریت کیفیت

-----

                 سیستم مدیریت کیفیت از سوی سازمان ملی استاندارد ایران

-----

                                        سیستم رضایتمندی مشتری 

----

                                           سیستم مدیریت زیست‏ محیطی 

----

                                  سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه 

-----

                         سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی