معدن قير طبيعی گراوه

معدن قير طبيعی گراوه

اين شركت در استان كرمانشاه داراي 3 معدن قير طبيعي و يك كارخانه فرآوري قير،توليد پرايم، ماستيك و انامل مي باشد.

معدن قير طبيعي گراوه: اين معدن در 20 كيلومتري شرق شهرستان قصر شيرين قرار دارد و ذخيره اين معدن در حدود 170 هزار تن مي باشد. ذخيره در عمق 10 تا 30 متري از سطح و با شيب رو به جنوب و ضخامت 3 تا 7 متر قرار دارد. اين معدن هم اكنون به صورت روباز در حال استخراج است.و طی 8 سال گذشته بعنوان بهترین معدن قیر طبیعی کشور  به لحاظ روش فنی و مهندسی و کیفیت معدنکاری انتخاب شده است