معدن سرب و روی تکيه

معدن سرب و روی تکيه

معدن تكيه در استان مركزي در شهرستان شازند قرار دارد. اين معدن در ضلع شرقي روستاي تكيه به فاصله 2 كيلومتري از معدن هفت عمارت واقع شده است. فاصله روستاي تكيه از اراك در حدود 50 كيلومتر مي باشد. با استفاده از نحوه قرارگيري ماده معدني پرعيار، استخراج به صورت دنبال رگ انجام مي گيرد. عيار روي در حدود 35 درصد در يك باند سيليسي به طول 2 كيلومتر و عرض 30 متر و بصورت رگه هاي كوچك به طول 1 تا 8 متر و به ضخامت 20 تا 80 سانتي متر ديده مي شود.احتمال وجود روي سولفوره در عمق بيشتر وجود دارد و در حال حاضر مشغول انجام ژئوفيزيك و اكتشاف هستيم.

ذخیره این معدن در حدود یک میلیون تن، برآورد شده است. طول کانی­سازی در حدود 900 متر و ضخامت باندها، از 1 الی 8 متر، تغییر می­نماید. عمق اکتشاف شده در ضلع شرقی، در حدود 40 متر است و عمق بیشتر آن اکتشاف نشده است.

عیار ماده معدنی، بین 5 تا 7 درصد سرب و روی، در تغییر می­باشد و علاوه بر آن، در محل تقاطع گسل­ها، دارای کانسنگ پرعیار روی است. در موقعیت شمال، معدن، بیشتر از رگه­ های سولفوره تشکیل شده است و در باندهای جنوبی، سرب و روی، عمدتا اکسیده است.

این معدن، در امتداد باندهای سرب و روی کارگاه ‏های روباز ایجاد کرده است. روش استخراج، روباز پله­کانی با استفاده از حفاری و آتشباری و جداسازی با بیل مکانیکی است.