معدن مس کرسفید:

معدن مس کرسفید:

محدوده کانسار کرسفید در استان کرمان، شهرستان شهربابک و 45 کیلومتری جنوب این شهر واقع شده است. نام این معدن از دهکده کرسفید در بخش­های جنوبی معدن گرفته شده است. این منطقه دارای ویژگی­های نسبتاً کوهستانی بوده و بلندترین ارتفاع آن مربوط به کوه کرسفید با ارتفاع 2650 متر است.

کانی سازی مس تا عمق حدود 20 متر و وسعتی در حدود یک کیلومتر مربع در سنگ میزبان شیست تشکیل شده است. به منظور اکتشاف طلا از بخش های مختلف این کانسار نمونه برداری شد و جهت اندازه گیری طلا ذوب گردید. به طور کلی نتایج بیش از 100 آنالیز طلا نشان می‌دهد که طلا عمدتاً به همراه مس تا عمق حدود 20 متری حضور دارد. کانی سازی طلا در برخی از رگه و رگچه‌ها دارای تمرکزی بیش از 80 ppm داشته که این رگه ها حایز اهمیت هستند.

با توجه به اکتشاف و حفاری های انجام شده و تخمین ذخیره جهت عنصر مس و آنالیزهای طلا، چنین به نظر می‌رسد که شکل ذخیره توده‌ای و بالغ بر یک میلیون تن ذخیره با عیار متوسط ppm 6-5 است.